U bent hier...

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Deze uitgave( oktober 2011) vervangt alle voorgaande uitgaven van het huishoudelijke reglementen van de A.V.I. vzw.

De opsommingstekens en nummering van de artikels in dit document verwijzen rechtstreeks naar de artikelnummers van de heruitgave van de statuten van A.V.I. vzw, goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 8 november 2005.

Deze uitgave van het Huishoudelijk Reglement werd door de Algemene Vergadering d.d. 2 oktober 2011 goedgekeurd.

Lees meer...

Website door Alexander Struelens