U bent hier...

Statuten

Algemene Vlaamse Imkersvereniging

A.V.I. v.z.w.

Jan Tasselaan 17

2960 Brecht

Ondernemingsnummer 417.702.883

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Goedgekeurd tijdens Algemene Vergadering van 8 november 2004.

Aangepast tijdens Algemene Vergadering van 28 oktober 2007.

Aangepast tijdens Algemene Vergadering van 1 februari 2009.

Neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 26 november 2009.

 

HOOFDSTUK 1: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1: Benaming van de vereniging.

De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en met maatschappelijke benaming:

Algemene Vlaamse Imkersvereniging v.z.w.

Afgekort: A.V.I. v.z.w.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de vereniging heeft steeds het adres van een bestuurder. De huidige maatschappelijke zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Jan Tasselaan 17.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Het adres van de zetel kan verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van de Raad Van Bestuur.

Lees meer...

Website door Alexander Struelens