U bent hier...

Wat zijn onze doelstellingen?

Het bevorderen van de bijenteelt - in de meest ruime betekenis - beschouwen wij als onze belangrijkste opgave. Wij trachten dit te realiseren door o.a.


  • Het organiseren en ondersteunen van cursussen en voordrachten in het kader van de theoretische en praktische opleiding van de imkers
  • Het demonstreren van praktijktoepassingen en het vulgariseren van de resultaten van fundamenteel, toegepast en praktijkonderzoek. Hiertoe sloten wij o.m. een samenwerkingsverband met het ‘Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt vzw’ (VVCB vzw) en geven wij maandelijks een vaktijdschrift, ‘De Vlaamse Imker’, uit.
  • Het opzetten, uitvoeren en opvolgen van selectieprogramma’s voor het behoud van raszuivere bijen, het verstrekken van teeltmateriaal aan de imkers en het bieden van de noodzakelijke ondersteuning in het kader van het herstel en behoud van de bijenpopulaties.
  • Het stimuleren van de sociale omgang tussen de imkers onderling en daarbuiten.


Daarnaast wensen wij actief mee te werken aan het in stand houden van een evenwichtig leefmilieu. Wij zetten ons in voor het bevorderen van de biodiversiteit en stimuleren de inzet van onze imkers in het kader van de bestuiving van diverse gewassen. Een positieve samenwerking met o.m. natuur- en landbouworganisaties is hierbij een van onze prioriteiten. 

Website door Alexander Struelens