U bent hier...

VARROASEBESTRIJDING IN 2015

In een gemeenschappelijke mededeling, einde 2014, van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en  het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) werd de bijensector ernstig terechtgewezen op de inbreuken tegen de wetgeving inzake het geneesmiddelengebruik in de imkerij, vastgesteld tijdens de bezoeken van het FAVV aan de geselecteerde imkers in het kader van het Europees “Epilobee-project”. Hierin werd terecht verwezen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de honingconsumenten, door het gebruik maken van niet-vergunde diergeneeskundige producten door de imkers, ter bestrijding van onder ander Varroase.

Daarom vraagt het FAVV aan alle imkers bijzonder aandachtig het “Varroabestrijdingsadvies 2015: een uniforme aanpak in gans België.” door te lezen en de adviezen correct na te leven.

Dit advies kwam tot stand in samenwerking met alle betrokken instanties van de FOD Volksgezondheid en de vertegenwoordigers van de koepelorganisaties van alle imkerverenigingen.

 

Laten we uit respect voor de honingconsumenten enerzijds en uit respect voor de onderhandelaars van de bereikte samenwerking anderzijds, deze aanbevelingen ter harte nemen en ze gewetensvol toepassen in 2015. Dit kan onze hobby alleen maar ten goede komen. 

 

Lees in bijlage de tekst van het FAVV

Website door Alexander Struelens