U bent hier...

Het BLUP selectieprogramma

Het internationaal BLUP selectieprogramma (Best Linear Unbiased Prediction) is een internationaal computergestuurd systeem tot verbetering van het bijenras Apis mellifera carnica. Het is gesteund op de beoordeling van reeksen door zusterkoninginnen gevormde bijenkolonies, met als criteria honingproductie, zachtaardigheid, raamvastheid en zwermtraagheid. Daarenboven wordt ten opzichte van de parasitaire mijt Varroa destructor een zgn. ‘varroa-index’ bepaald, een vergelijkbaar waardecijfer dat aangeeft in welke mate een betreffende bijenkolonie een natuurlijke tolerantie tegen de parasiet vertoont.

 

Praktische organisatie

Dit Europese selectieprogramma wordt gesuperviseerd in en door het Bijenteeltinstituut te Hohen Neuendorf (Duitsland).

Het VVCB vzw (Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt) is de geaccrediteerde vertegenwoordiger voor België en staat in voor de coördinatie en de correcte uitvoering van het project. Het stippelt de te volgen weg uit, maakt de keuzes i.v.m. de selectie en onderhoudt de administratieve en andere relaties met het Bijeninstituut Hohen Neuendorf. De wetenschappelijke onderbouw en de noodzakelijke contacten ter zake zijn eveneens in handen van het VVCB. 

De eerste en belangrijkste lokale partners zijn de verantwoordelijken van de deelnemende Educatieve en Experimentele Bijenstanden.

 

De educatieve bijenstanden worden ondersteund door de teeltstanden. Hun taak bestaat in

  • het beheren en beoordelen van het aanwezige genetisch materiaal
  • het telen van moeren voor het project (BLUP) volgens vastgelegde procedures
  • het ter beschikking stellen van larven en moeren (onbevrucht, stand- of eilandbevrucht of KI)

Het genetisch materiaal op de teeltstanden wordt jaarlijks aangevuld met KI- en eilandbevruchte koninginnen (eigen teelt en import). De keuze gebeurt op basis van de kwaliteitsgegevens van het Europese BLUP-stamboek. Jaarlijks worden alle moeren die op de teeltstanden worden gekweekt, beoordeeld volgens de door het selectieprogramma vastgelegde normen. De resultaten van de beoordeling worden jaarlijks doorgegeven voor opname in de centrale databank van het BLUP-selectieprogramma. De resultaten kunnen geraadpleegd worden op http://www.beebreed.eu

Alle imkers kunnen aan het programma deelnemen. Verdere informatie in verband met modaliteiten en afspraken zijn te verkrijgen via de deelnemende educatieve en experimentele bijenstanden. 

 

Website door Alexander Struelens