U bent hier...

Experimentele bijenstand ‘Huysmanhoeve’

 

De Huysmanhoeve te Eeklo

 

In het kader van het bijenteeltprogramma van de Europese Commissie werd vanuit de groep AVI vzw - VNIF vzw - VVCB vzw, een experimentele bijenstand opgericht in het Provinciaal domein ‘Huysmanhoeve’ te Eeklo.

De voornaamste opdracht die vanuit deze locatie wordt uitgevoerd is het beheer van het BLUP selectieprogramma van het bijenras Apis mellifera carnica voor Vlaanderen: www.beebreed.eu en www.beebreed.be. Dit programma is computergestuurd vanuit het bijenteeltinstituut te Hohen Neuendorf (D) (voor meer info zie de rubriek ‘BLUP project).

Daarnaast worden ook nog naar de praktijk gerichte tests uitgevoerd met betrekking tot methoden en technieken, die van praktisch nut zijn voor de bijenteelt. Op dit ogenblik is een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd onderzoeksproject (‘Bijenteelt zonder chemicaliën’) operationeel. Het werd opgestart in september 2011 en loopt over een periode van 24 maanden.   

Sedert het einde van 2011 werd, met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, op de site van de Huysmanhoeve een nieuwe bijenhal opgericht. Zij is voorzien van alle nodige faciliteiten waarmee een moderne bijenstand dient te zijn uitgerust en bevat, naast de ruimte voorbehouden aan de bijenvolken, een slingervertrek, een onderzoeksruimte en een opslagplaats.

Adres: Bus 1 (zijstraat van de Peperstraat) te 9900 Eeklo
Contact: prof.Octaaf van Laere- Fortuné De Kokerlaan 13 te 9940 Evergem (09.253.91.63)

 

De experimentele bijenstand van het ‘Informatiecentrum voor Bijenteelt’

Adres: Universitaire campus ‘De Sterre’ - Krijgslaan 281 (S33) te 9000 Gent
Contact: ‘Informatiecentrum voor de Bijenteelt’ - zelfde adres - (09.264.49.25)

 

De experimentele bijenstand ‘Herkenrode’

Adres: Abdijsite Herkenrode - Herkenrodeabdij 4 te 3511 Hasselt
Contact:Frans Daems- Meilrijk 64 te 3290 Deurne - Diest (013.66.36.48) 

Website door Alexander Struelens